Namnet på utlysningen

EDUFI Fellowships

Finansiärernas webbsida

https://www.oph.fi/sv

Beskrivning

EDUFI Fellowship -apuraha on tarkoitettu ulkomaiselle jatko-opiskelijalle tai nuorelle tutkijalle. Apurahaa voi hakea alkurahoitukseksi koko väitöskirjan tekemiselle Suomessa, kaksoistutkinnon suorittamiseen tai vierailuun erityisen painavista syistä.

EDUFI Fellowship -apurahaa voi hakea kaikkien ulkomaiden kansalaisille ja kaikille tieteenaloille. Apurahakausi voi olla 3-12 kuukakutta, vierailuissa 3-6 kuukautta ja apurahan suuruus on 1.500EUR/kk.

Sökanvisningar

Vastaanottava suomalaisen yliopiston laitos hakee apurahaa. Hakemus jätetään vähintään 5 kuukautta ennen suunnitellun apurahakauden alkua. Hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteessa https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/edufi-fellowship.