Namnet på utlysningen

Brandskyddsfondens specialunderstöder för forsknings- och utvecklingsverksamhet 2021

Finansiär

Palosuojelurahasto

Finansiärernas webbsida

http://www.psr.fi

Beskrivning

Understöd kan beviljas för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av apparatur, försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Inom den prioriterade ansökan ska understödsansökningarna gälla något av följande tre prioriterade områden:
1: Brandsäkerhet i bostäder
2: Brandsäkerhet vid byggande
3: Effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets tjänster

Sökanvisningar

Understöd ska sökas med elektroniska blanketter och tillhörande bilageblanketter. Fritt formulerade ansökningar och ansökningar som kommit in efter det att ansökningstiden har löpt ut behandlas inte. De uppdaterade blanketterna och anvisningar för hur de ska fyllas i finns på fondens webbplats: https://www.palosuojelurahasto.fi/understod/specialunderstod-for-forsknings-och-utvecklingsverksamhet

Blanketterna fylls i och sparas elektroniskt (som doc- eller pdf-fil) och skickas med bilagor till Brandskyddsfondens e-postadress psr(at)intermin.fi.

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Forsknings-och-utvecklingsprojekt-2021-ansokningsomgang-2-meddelande.pdf

Ansökningstiden

26.02.2021 - 15.05.2021

Kontaktuppgifter

generalsekreterare Johanna Herrala, e-post johanna.herrala(at)intermin.fi, tel. 0295 488 460

specialsakkunnig Ira Nikoskinen, ira.nikoskinen(at)intermin.fi, tel. 0295 488 285.

Ämnesområden