Namnet på utlysningen

Brandskyddsfondens specialunderstöd för forsknings- och utvecklingsprojekt 2022

Finansiär

Palosuojelurahasto

Finansiärernas webbsida

http://www.psr.fi

Beskrivning

Understöd beviljas för produktion och anskaffning av läromedel, utveckling av informationsbehandling och anskaffning av apparatur, försöks-, start-, undersöknings- och utvecklingsverksamhet, upplysning och rådgivning samt standardisering.

Ansökans temar för våren 2022 är:
Område 1: Brandsäkerhet i bostäder
Område 2: Brandsäkerhet vid byggande
Område 3: Effektiviteten och kapaciteten i räddningsväsendets
tjänster

Brandskyddsfonden kan även bevilja specialunderstöd i form av stipendier för sökandens
personliga bruk eller projekt, t.ex. för forsknings- eller skrivarbete eller studieresa. En särskild örutsättning för beviljande av understöd är att den verksamhet eller det projekt som understöds handlar om förebyggande av eldsvådor eller om räddningsverksamheten och anses främja dessa i tillräcklig omfattning.

Sökanvisningar

Understöd ska sökas med elektroniska blanketter och tillhörande bilageblanketter. Fritt
formulerade ansökningar och ansökningar som kommit in efter det att ansökningstiden har löpt ut
behandlas inte. De uppdaterade blanketterna och anvisningar för hur de ska fyllas i finns på
fondens webbplats: https://www.palosuojelurahasto.fi/understod/specialunderstod-for-forsknings-och-utvecklingsverksamhet.

Blanketterna fylls i och sparas elektroniskt (som doc- eller pdf-fil) och skickas med bilagor till
Brandskyddsfondens e-postadress psr.sm(at)govsec.fi.

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Forsknings-och-utvecklingsprojekt-2022-ansokningsomgang-1-utlysning.pdf

Ansökningstiden

25.10.2021 - 15.12.2021

Kontaktuppgifter

Generalsekreterare Johanna Herrala, e-post johanna.herrala(at)govsec.fi, tfn 0295 488 460 Specialsakkunnig Ira Nikoskinen, e-post ira.nikoskinen(at)govsec.fi, tfn 0295 488 285

Ämnesområden