Namnet på utlysningen

Bidrag för film- och medieproduktion

Finansiärernas webbsida

http://www.konstsamfundet.fi

Beskrivning

Från och med februari 2020 kan bidrag sökas med en och samma ansökan från Kulturfonden och Konstsamfundet. Tillsammans fördelar vi i år 1,5 miljoner euro till film- och medieproduktioner. Vi vill stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland.

Bidrag kan sökas för:

Manusarbete och inledande av projekt:

  • avsett för arbetstid och levnadskostnader
  • sökanden med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras

Utveckling & produktion, film & TV:

  • för alla plattformar
  • inte för PR eller distribution

Utveckling & produktion, övriga format:

  • för arbetstid och arvoden, hyror och resor
  • inte för inköp av utrustning eller dylikt

Vid behandling av ansökningarna beaktas projektens planerade innehåll, det konstnärliga och tekniska utförandet samt målgruppen. Filmstödet förutsätter att projektets språk är svenska eller att projektet är av särskilt finlandssvenskt intresse. En förutsättning är också att det föreligger en bekräftad grundfinansiering. Projektet skall vara avsett för biografvisning, tv-visning eller annan form av distribution. För manuskript kan personliga stipendier beviljas, medan den som ansöker om understöd för produktion skall vara bokföringsskyldig.

Till ansökan bifogas en kortfattad synopsis, produktionsupplysningar, en kort presentation av sökanden samt en kostnadskalkyl och finansieringsplan, som visar bekräftad finansiering. Material i större format länkas med fördel i ansökan.

Kreditering: i för- eller eftertexter och annat informationsmaterial skall framgå att filmen producerats med stöd av Kulturfonden och Konstsamfundet.

Sökanvisningar

Ansökan görs elektroniskt via https://konstsamfundet.rimbert.fi
Ytterligare information: http://www.konstsamfundet.fi/stipendier/film/
Bidragen för film- och medieproduktion kan sökas i februari och september.

Ansökningstiden

01.09.2020 - 30.09.2020

Kontaktuppgifter

Ytterligare information:

Ulrica Stråhlmann, koordinator,
e-post: ulrica.strahlmann(at)konstsamfundet.fi
tel: +358 44 7030 540

Anna Wilhelmson, ombudsman,
e-post: anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi
tel: + 358 40 551 7959

Ämnesområden