Namnet på utlysningen

Avustushaku

Finansiärernas webbsida

http://muinaismuistosaatio.fi/

Beskrivning

Suomen Muinaismuistosäätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja tukemalla taloudellisesti tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi säätiö levittää tietoa oman maan muinaisjäännöksistä ja osaltaan vaikuttaa niiden suojelemiseen.

Säätiön avustukset arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian aloilta valmistuneille (FM, FT) tiedotus- ja julkaisutoimintaan ovat haettavissa 1.10.–31.10.2018 klo 16 saakka. Vuonna 2018 avustuksiin on haettavissa yhteensä 7000 euroa.

Sökanvisningar

Avustuksia haetaan sähköisesti.
 Hakemuslomake ja lisätietoa avustusten hakemisesta: http://muinaismuistosaatio.fi/avustukset/