Namnet på utlysningen

Audiovisuaalisen musiikkituotannon tuki

Finansiärernas webbsida

http://www.musiikinedistamissaatio.fi

Beskrivning

Audiovisuaalista eli AV-tukea myönnetään audiovisuaalisiin musiikkilähtöisiin tuotantoihin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat esim. musiikkivideot, musiikkiaiheiset dokumentit sekä musiikkiopetusohjelmat. Varsinaisen tuotantotuen lisäksi AV-tuen piiriin kuuluu myös käsikirjoitus- ja ennakkosuunnittelutuki.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.musiikinedistamissaatio.fi/hae-tukea

Sökanvisningar

Hakemukset on toimitettava ennen tuotantojen julkistamista, jälkikäteen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Musiikkivideoihin voi hakea tukea yhdessä käsikirjoituksen ja julkaisuvalmiin musiikkinäytteen kanssa. Mieluiten toimikunta tekee kuitenkin päätökset valmiin musiikkivideon perusteella.

Hakuaika päättyy hakupäivänä klo 24.00. Myöhästynyt hakemus siirtyy automaattisesti seuraavalle käsittelykierrokselle.