Namnet på utlysningen

Årliga understöd för konst-, kultur- och hembygdsföreningar

Finansiärernas webbsida

https://www.espoo.fi/kulttuuriavustukset

Beskrivning

Årliga understöd för konst- och kulturföreningar
För vem? Konst- och kulturföreningar som är registrerade i Esbo.
För vilket ändamål? För verksamhet i olika konst- och kulturföreningar.

Årliga understöd för hembygdsföreningar
För vem? Registrerade hembygdsföreningar i Esbo.
För vilket ändamål? För stadsdelsverksamhet.

Sökanvisningar

Hur? Föreningarna ska i första hand ansöka om årsunderstöd i e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Om du behöver blanketten vänligen kontakta oss per e-post på adressen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Vid beviljandet av bidrag beaktas endast ansökningar som är rätt ifyllda, har alla bilagor som behövs och har inlämnats till rätt ställe i tid. Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Anvisningar för ansökan:
https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturunderstod/Arligt_understod