Namnet på utlysningen

Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär

Finansiärernas webbsida

https://www.espoo.fi/kulttuuriavustukset

Beskrivning

För vem: Stipendiet är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart och det beviljas för ett år till en konstnär i Esbo i taget.

För vilket ändamål: För långvarig konstnärlig yrkesutövning.

Hur mycket? Stipendiet 2021 är 1960,48 euro i månaden. Stipendiets storlek motsvarar varje år de konstnärsstipendier som centret för konstfrämjande beviljar. Stipendiet betalas månatligen och det inkluderar kostnaderna för en pensions- och olyckfallsförsäkring enligt lantbruksföretagarnas pensionslag.

Sökanvisningar

När: Det är möjligt att ansöka om arbetsstipendiet en gång i året. Arbetsstipendiet för kan ansökas från och med mars. Ansökningstiden går ut i slutet av september. Kulturnämnden beslutar om stipendiet i december samtidigt som nämnden beslutar om verksamhetsunderstöden.

Hur: Arbetsstipendiet ska sökas med en ansökningsform som ska inkludera obligatoriska bilagor.

Ansökan med bilagor ska inom tidsfristen lämnas till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post till kirjaamo(at)espoo.fi. Bristfälliga eller försenade ansökningar behandlas inte.

Anvisningar för ansökan:
https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturunderstod/Arbetsstipendium