Namnet på utlysningen

Arbetarskyddsstipendier

Finansiärernas webbsida

https://www.mela.fi/sv/

Beskrivning

Stipendierna är till för att finansiera forskning och utveckling som förbättrar jordbrukares, fiskares, renskötares eller konst- och forskningsstipendiats arbetsförhållanden samt bidrar till att de försäkrade också i framtiden kan arbeta tryggt och produktivt. De forsknings-, utbildnings- och informationsprojekt som finansieras ska ha att göra med publicering och spridning av kunskap som rör arbetslivet.