Namnet på utlysningen

Haussa ratkaisuja ympäristönsuojelun edistämiseksi

Finansiärernas webbsida

http://www.nessling.fi

Beskrivning

Säätiön rahoituksella tuetaan ensisijaisesti ratkaisuhakuisia postdoc- ja väitöskirjahankkeita, joiden tulokset vaikuttavat ympäristönsuojeluun systeemisesti ja skaalautuen. Tuemme myös ympäristötiedon viestintää ja jalkauttamista yhteiskuntaan.

Säätiön tutkimus ja muu tuettu toiminta jaetaan syksyn 2019 haussa viiteen ilmiöön, joihin liittyviä ratkaisuja hakijat ehdottavat. Hanke voi ratkaista myös useampaa alla mainittua ilmiötä.

1. Ilmastonmuutos
2. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
3. Luonnonvarojen käytön kestävyys
4. Vesiriskit
5. Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan sähköisesti. Tarkemmat hakuohjeet ja rahoituksen kriteerit löytyvät säätiön www-sivuilta http://www.nessling.fi.

Ansökningstiden

12.08.2019 - 13.09.2019

Kontaktuppgifter

Säätiön tutkimusjohtaja Minttu Jaakkola
s-posti: minttu.jaakkola(at)nessling.fi

Ämnesområden