Namnet på utlysningen

Apurahat väitöskirjatyöhön

Finansiärernas webbsida

http://www.oskhuttusensaatio.net

Beskrivning

Jatko-opiskeluapurahat on tarkoitettu ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille suomalaisille, joiden ikä hakuajan päättyessä on enintään 26 vuotta. Tohtoriopintojen suorituspaikkana etusijalla ovat Britannian vanhimmat yliopistot. Muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuskeskus tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua.

Apuraha on kaksivuotinen, ja sen maksaminen aloitetaan vuonna 2022. Apurahakautta voidaan myöhemmin jatkaa kolmannella vuodella.

Henkilökohtaisen väitöskirja-apurahan vuotuismäärä on 23.350 euroa. Myönnettäviin apurahoihin voi erikseen hakea lisäapurahan yliopistojen edellyttämiin pakollisiin opiskelukustannuksiin (esim. lukukausimaksut). Lisäksi apurahaan voi liittyä puoliso- ja lapsilisä, jotka kumpikin ovat 3.200 euroa vuodessa, sekä tarvittaessa vuotuinen sosiaaliturvaosuus (ns. MELA-maksu).

Sökanvisningar

Apurahahakemus tehdään lomakkeelle, jonka saa säätiön WWW-sivulta http://www.oskhuttusensaatio.net tai asiamieheltä Timo Åvistilta, puh. 02941 22102. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona. Hakemuksia koskevat suositukset tulee samoin lähettää sähköpostin pdf-liitetiedostona suoraan säätiön asiamiehelle. Sähköpostien on oltava perillä viimeistään 15. kesäkuuta osoitteella: timo.avist(at)helsinki.fi.