Namnet på utlysningen

Apurahat, stipendit

Finansiärernas webbsida

https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/

Beskrivning

1) Jatko-opintoapurahoja myönnetään kotimaassa tai ulkomailla opintojaan jatkaville henkilöille, joiden tavoitteena on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Apuraha on tarkoitettu kokopäivätoimiseen jatko-opiskeluun.

2) Opinnäyteapurahat myönnetään diplomityön tai pro gradu -työn tekijöille.Hakemuksessa on oltava työtä valvovan professorin lausunto.

3) Säätiön toimialalla yrityksen teknisissä tai liikkeenjohdon tehtävissä työskenteleville myönnetään koulutusapurahoja, jotka edistävät ammattitaidon kehittymistä.

4) Matka-apurahoja myönnetään alan tutkijoille ja opettajille sekä säätiön toimialalla työskenteleville henkilöille osaamisen kehittämiseksi. Apurahan saajan pitää laatia selvitys apurahan käytöstä ja artikkeli, joka voidaan julkaista säätiön verkkosivuilla ja/tai alan lehdessä.

5) Vuosittain järjestetään ammattikoulujen ja korkeakoulujen opiskelijoille kaksivaiheinen, opinnäytetöihin liittyvä stipendikilpailu. Ensimmäinen vaihe on kaikille avoin haku, josta valitaan parhaat jatkoon. Toisessa vaiheessa valitaan stipendien saajat opinnäytetöistä laadittujen blogikirjoitusten pohjalta.

Sökanvisningar

Rahoituspäätöksiä tehdään 5–6 kertaa vuodessa lukuun ottamatta jatko-opinnäytteitä, joista päätetään kahdesti vuodessa. Hakemukset tehdään sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Lisätietoa ja linkki apurahajärjestelmään osoitteessa: http://www.vkl.fi/vts/tutkimustuki_ja_apurahat/apurahat.

Ansökningstiden

Fortlöpande ansökning

Kontaktuppgifter

Säätiön asiamies Helene Juhola
puh. (09) 22877 220
s-posti: helene.juhola(at)viestintaalantutkimussaatio.fi

Ämnesområden