Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.oskaroflund.fi

Beskrivning

Stiftelsens ändamål är att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden. År 2019 utdelas stipendier för vetenskaplig forskning.

Sökanvisningar

Ansökan görs i stiftelsens webbtjänst och skickas elektroniskt. Närmare instruktioner fås på stiftelsens webbplats http://www.oskaroflund.fi.