Namnet på utlysningen

Apurahat opintojen tukemiseen

Finansiärernas webbsida

http://www.konkordia-liitto.com

Beskrivning

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia:
1) Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille lisensiaattityön tai väitöskirjan tekemistä varten. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2019 alat ovat: bio-, elintarvike- ja ravitsemustieteet, tekniset ja matemaattis-luonnontieteelliset alat, farmasia, ympäristötutkimus ja kuvataiteiden tutkimus.
2) Ulkomaisiin kongresseihin osallistumista varten (tieteenalasta riippumatta), jos hakijalla on kongressissa esitys tai muu sovittu tehtävä. Ei post doc, ei tutkijavierailu.
3) Ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.

Sökanvisningar

Haku tehdään sähköisessä järjestelmässä. Hakuohjeet ja linkki osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten on oltava perillä viimeistään 9.2.2020.