Namnet på utlysningen

Apurahat opintojen tukemiseen

Finansiärernas webbsida

http://www.konkordia-liitto.com

Beskrivning

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain.
1) väitöskirjan tekemistä varten työskentelyapurahoja seuraavilla aloilla v. 2022: Filosofia, Teologia, Gender-tutkimus, Kielitieteet, Perinnetieteet, Historia, Musiikintutkimus
2) ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.
3) Matka-apurahat väitöskirjan tekijöille (kaikki tieteenalat)

Sökanvisningar

Haku tehdään sähköisessä järjestelmässä. Hakuohjeet ja linkki osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten on oltava perillä viimeistään 8.2.2022.