Namnet på utlysningen

Apurahat opintojen tukemiseen

Finansiärernas webbsida

http://www.konkordia-liitto.com

Beskrivning

Kolmen tyyppisiä apurahoja naisille, jotka ovat Suomen kansalaisia. Tuettavat tieteenalat vaihtelevat vuosittain.
1) väitöskirjan tekemistä varten työskentelyapurahoja seuraavilla aloilla: Hoitotieteet, kasvatustieteet, oikeustiede, psykologia, sosiaalitieteet, taloustieteet ja valtiotieteet sekä Esittävän taiteen tutkimus
2) ammattioppilaitoksissa opiskeleville tarveharkinnan perusteella.
3) Matka-apurahat: ei jaeta vuonna 2021 koronatilanteen vuoksi).

Sökanvisningar

Haku tehdään sähköisessä järjestelmässä. Hakuohjeet ja linkki osoitteessa: http://www.konkordia-liitto.com/apurahat/. Suositusten on oltava perillä viimeistään 9.2.2021.