Namnet på utlysningen

Stipendier till verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl

Finansiärernas webbsida

http://www.ottomalm.fi

Beskrivning

Stipendier till enskilda personer, föreningar, arbetsgrupper eller nätverk för verksamhet som främjar folkbildning och allmänt väl. Årets 2021 stipendier kommer inte som regel att delas ut till vetenskapliga forskningsprojekt, såsom doktorsavhandlingsarbete.

Vi uppmuntrar denna gång särskilt till ansökningar med syfte att ge en nystart för kulturupplevelser och medborgaraktiviteter efter pandemi tiden.

Sökanvisningar

Ansökningarna med bilagor (kort projektplan, budget, den sökandes CV) sänds in elektroniskt via webbsidan http://www.ottomalm.fi/. På webbsidan finns även detaljerade ansökningsinstruktioner. Den 1.7.2021 publiceras på fondens webbsida en förteckning över beviljade stipendier. Stipendiemottagarna underrättas per e-post.

 

Ansökningstiden

01.04.2021 - 30.04.2021

Kontaktuppgifter

Riitta Heinämaa
e-post: riittaheinamaa(at)gmail.com

Ämnesområden