Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiär

Cultura-stiftelsen

Finansiärernas webbsida

http://culturas.fi/sv

Beskrivning

Den av riksdagens initiativ grundade och av Cultura-stiftelsen förvaltade Jubileumsfonden för märkesåret för 150 år av riksdagsverksamhet beviljar stipendier och understöd för de intresserade av det ryska språket och kulturen. Fonden har som mål att öka populariteten av studier i ryska, förbättra inlärningsresultaten och förståelsen för rysk kultur i Finland.

Stipendier kan sökas av finska privatpersoner, finska arbetsgrupper och organisationer som är registrerade i Finland och som varit verksamma under minst ett år.

Sökanvisningar

Stipendier kan enbart sökas elektroniskt: https://culturas.apurahat.net.

Ansökningstiden går ut 6 november 2018 kl. 16.00.

Ansökningstiden

01.10.2018 - 06.11.2018

Kontaktuppgifter

Projektchef Irma Kettunen
e-post: irma.kettunen(at)culturas.fi
tel: 0400 584 248

Ämnesområden