Namnet på utlysningen

Apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.ms-saatio.fi

Beskrivning

MS-säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset, mm. selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet.

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan MS-säätiön hakemuslomakkeella, jonka hakija allekirjoittaa. Tutkimusryhmän puolesta tehtävän hakemuksen allekirjoittaa ryhmän vastuuhenkilö.

Hakemuksesta on käytävä ilmi haettavan apurahan määrä sekä ajanjakso sen käyttämiselle.
Hakemuksesta tai sen liitteistä tulee selvitä säätiöltä anottavan apurahan asema koko tutkimushankkeen rahoituksessa.

Hakemukseen on liitettävä riittävä kuvaus hakijan aiemmista tieteellisistä ansioista sekä tutkimussuunnitelma ja tutkimushankkeen kokonaiskustannusarvio.
Hakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle ja toimitetaan suljetussa kuoressa säätiön postiosoitteeseen:

Suomen MS-säätiö sr
”HAKEMUS”
Vaihemäentie 10
21250 Masku

Kuoren päälle tulee laittaa merkintä ”hakemus”. Hakemus on toimitettava liitteineen säätiölle viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä. Myöhästyneitä tai pelkästään sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakuohjeet ja hakulomake: https://ms-saatio.fi/apurahat/hae-apurahaa/