Namnet på utlysningen

Stipendier för år 2018

Beskrivning

Esbonejdens kulturstiftelse rs verkar inom Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig och konstnärlig verksamhet samt forskning och fortbildning

som höjer ungdomars yrkeskompetens.

Stiftelsen lediganslår följande stipendier:
1. ungdomsstipendier för konstnärlig eller annan kulturell verksamhet samt för yrkes- eller vetenskaplig fortbildning
2. stipendier för forskning som syftar till att förbättra äldre personers levnadsförhållanden
3. stipendier till stöd för unga företagares fortsatta studier samt för forskning som gäller företagande.

Sökanvisningar

Närmare uppgifter om ansökningarna på http://www.espoonseudunkulttuurisaatio.fi/Stipendier. Ansökningarna ska per den 30.9.2018 sändas via e-post till stiftelsens ombudsman Hannu Viitanen: hannu.viitanen(at)kolumbus.fi. Eventuella frågor besvaras av ombudsmannen, tfn 040 533 8911.

Ansökningstiden

- 30.09.2018

Kontaktuppgifter

E-post: hannu.viitanen(at)kolumbus.fi
tel. 040 533 8911

Ämnesområden