Namnet på utlysningen

Apurahat

Beskrivning

Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö edistää suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä palvelevaa tutkimusta ja koulutusta.

Pääosa säätiön rahoituksesta suunnataan jatko- ja täydennysopintojen apurahoihin. Painopisteenä ovat henkilökohtaiset apurahat, joita annetaan perustutkinnon suorittaneille väitöskirjan laadintaan tai jo väitelleille täydennysopintoihin.

Rahoituksessa asetetaan etusijalle ulkomailla suoritettavat opinnot ja jaksot. Perustutkintoon kuuluvia opintoja säätiö ei rahoita.

Säätiö voi myöntää apurahoja myös seuraaviin tarkoituksiin:
– Ulkomaisten huippututkijoiden kutsumiseen lyhyeksi ajaksi Suomeen
– Suomessa järjestettäviin tieteellisiin kongresseihin, jotka lisäävät tutkijoiden verkostoitumista sekä tiedonvaihtoa tutkijoiden ja elintarviketeollisuuden kesken
– Tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa tehtäviin hankkeisiin, jotka hyödyttävät laajasti elintarvikealaa

Harkinnan mukaan säätiö voi tukea myös muuta toimintaa, joka vahvistaa suomalaisen elintarviketeollisuuden kehittymistä edesauttavaa tutkimusta ja koulutusta. Vuosittain myönnettävien apurahojen yhteissumma määräytyy säätiön tulorahoituksen perusteella.

Sökanvisningar

Hakuohjeet ja ppt-pohja osoitteessa: http://www.etl.fi/etl/tutkimussaatio.html.