Namnet på utlysningen

Apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.mutku.fi

Beskrivning

Apurahoja tutkimus- ja selvitystyöhön:

1) Apurahoja (à 1.000-3.000 EUR) hankkeisiin tai opinnäytetöihin, joiden tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa tai ulkomailla.

2) Apurahoja (à 1.000-3.000 EUR) kirjallisiin selvityksiin, joiden tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin liittyviä toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin.

Sökanvisningar

Hakemuslomake on MUTKU ry:n WWW-sivuilla http://www.mutku.fi. Hakulomake on myös tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse: info(at)mutku.fi.

Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus ja käyttötarkoitus. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: työn alkaessa ja valmistuessa.

Huolellisesti täytettyjen ja allekirjoitettujen hakemusten liitteineen (CV, 1-3 sivun tutkimussuunnitelma) on oltava perillä viimeistään 5.5.2019 klo 16.00 sähköpostitse: info(at)mutku.fi. Hakemukset vastaanotetaan mieluiten sähköisesti, mutta hakemukset voi lähettää myös postitse (Mutku ry, PL 171, 00101 Helsinki). Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään.

Ansökningstiden

- 05.05.2019

Kontaktuppgifter

S-posti: info(at)mutku.fi

 

Ämnesområden