Namnet på utlysningen

Apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.silmakudossaatio.fi

Beskrivning

Silmä- ja kudospankkisäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja -vikoja koskevaa tieteellistä tutkimusta sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin.

Säätiö myöntää stipendejä, apurahoja ja matka-avustuksia tieteellistä tutkimustyötä sekä jatko- ja täydennyskoulutusta varten.

Sökanvisningar

Apurahoja haetaan sähköisellä apurahajärjestelmällä: https://silmakudossaatio.apurahat.net.