Namnet på utlysningen

Apurahat

Finansiär

Majaoja-säätiö

Finansiärernas webbsida

http://www.majaoja-saatio.fi

Beskrivning

Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahat kohdennetaan lasten ja nuorten taideharrastusten ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Apurahaa voi hakea musiikin, kirjallisuuden, sanataiteen, teatteri- ja tanssitaiteen, sirkustaiteen, sarjakuvataiteen, media-, valokuva- ja kuvataiteen alalta. Apurahaa voi hakea taideharrastuksen ja kulttuuritoiminnan kustannuksiin, esimerkiksi harrastus- ja työvälineisiin, kurssien ja leirien kustannuksiin tai taideprojekteihin.

Hakijoina voivat olla vuosina 2001-2014 syntyneet lapset ja nuoret. Hakijana voi olla yksittäinen henkilö tai lapsi- tai nuorisoryhmä. Hakija ei voi olla kaupallinen tuottaja, oppilaitos, yhdistys, seurakunta tms.

Apurahojen yhteissumma on 100.000 EUR. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla 300–5.000 EUR.

Sökanvisningar

Sähköinen apurahahakemuslomake löytyy osoitteesta https://majaoja-saatio.fi/apurahat/.

Hakemukseen mahdollisesti tulevat liitetiedot lähetetään postitse osoitteeseen Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere.

Ansökningstiden

- 30.04.2021

Kontaktuppgifter

Asiamies Ritva Tiainen
s-posti: ritva.tiainen(at)majaoja-saatio.fi

Ämnesområden