Namnet på utlysningen

Apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.emilaaltonen.fi

Beskrivning

Apurahat suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukemiseen.
Erityisesti pyritään tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään.

1) Nuoren tutkijan apurahat (29.250 EUR ja väitelleille 32.500 EUR/12 kk sisältäen kulumäärärahan ja yleiskustannuslisän)
2) Osavuotiset työskentelyapurahat (4–10 kuukaudeksi 9.240–25.800 EUR sisältäen yleiskustannuslisän)
3) Kannustusapurahat (5.000 EUR) ja kohdeapurahat (enintään 5.000 EUR esim. matka- ja konferenssikulujen kustannuksiin)
4) Kolmivuotiset projektiapurahat (200.000 EUR). Tarkoituksena on tukea nuoria tutkijoita heidän itsenäisen uransa alkuvaiheissa ja oman tutkimusryhmän perustamisessa.

Haettavina ovat myös säätiöön kuuluvan Teollisen kulttuurin tutkimusrahaston nuoren tutkijan apurahat, osavuotiset työskentelyapurahat, kannustusapurahat ja kohdeapurahat, joita myönnetään teollisen kulttuurin ja sen historian tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemiseen. Tutkijoiden lisäksi myös yhteisöjen on mahdollista hakea kohdeapurahaa Teollisen kulttuurin tutkimusrahastosta, jos hakemus/tutkimus aihepiirinsä puolesta soveltuu rahoitettavaksi tästä rahastosta.

Sökanvisningar

Apurahahakemukset liitteineen toimitetaan verkkopalvelun kautta. Mahdolliset lausunnot jätetään erillisen sähköisen lausuntojärjestelmän kautta. Tarkemmat tiedot haettavista apurahoista, sähköinen hakemus ja hakuohjeet sekä lausuntojärjestelmä löytyvät säätiön WWW-sivuilta: http://www.emilaaltonen.fi/apurahat/hae-apurahaa/.