Namnet på utlysningen

Apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.runarbackstrominsaatio.fi

Beskrivning

Runar Bäckströmin säätiön tarkoituksena on rohkaista ja edistää keksintötoimintaa, joka on hyödyksi suomalaisille yrityksille ja vahvistaa näin yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Säätiö jakaa apurahansa kerran vuodessa. Apuraha voidaan myöntää yksityisille ihmisille, työryhmille, yrityksille ja yhteisöille. Apurahan saajilta ei edellytetä muodollista pätevyyttä, kuten tiettyä oppiarvoa.

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan sähköisen järjestelmän kautta osoitteesta https://apurahat.runarbackstrominsaatio.fi/.