Namnet på utlysningen

Apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.sul.fi

Beskrivning

Apurahoja tutkimuksiin, jotka pyrkivät fyysiseen ja psyykkiseen suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Pääpaino asetetaan nuorten, uransa alkuvaiheessa olevien väitöskirjatason tutkijan tutkimuksille. Pekka Peltokallion rahastosta voidaan myöntää lisäksi yksi apuraha urheiluvammatutkimukseen nuorelle lääkärille. Apurahoja myönnetään kriteerit täyttäville tutkimuksille yhteensä enintään 15.000 EUR.

Sökanvisningar

Suomen Urheilututkimussäätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee tehdä suomen, ruotsin tai englannin kielellä ja tiivistelmä suomenkielisenä sekä toimittaa Suomen Urheiluliiton toimistoon osoitteella Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Hakukaavake ja lisätietoja www-osoitteesta http://www.yleisurheilu.fi/yhteystiedot/suomen-urheiluliiton-saatiot.