Namnet på utlysningen

Apuraha

Finansiärernas webbsida

http://tivia.fi/etusivu

Beskrivning

Tietotekniikan Tutkimussäätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi myöntää apurahoja edistääkseen ja tukeakseen Suomea palvelevaa tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus-, ja neuvontatoimintaa, jonka tavoitteena on taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioonottava tietotekniikan mahdollisimman tehokas hyväksikäyttö.

Apurahoja on kahdenlaisia ja ne kohdennetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin:

– Matka-apurahat IFIP:in (International Federation for Information Processing) ja muihin tieteellisiin konferensseihin.

– Hankeapurahat (alkaen vuodesta 2007) innovatiiviseen tutkimustyöhön Tutkimussäätiön hallituksen vuosittain valitsemalla tutkimusalueella. Tukea kohdennetaan hankkeisiin, joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisen tietotekniikkaosaamisen ja/tai tietotekniikkatuotteiden kehittämiseksi.

Matka-apurahahakemuksia otetaan vastaan ja käsitellään jatkuvasti.

Hankeapurahojen hakuaika on vuosittain 1.9.–31.10. ja päätökset myönnettävistä hankeapurahoista pyritään tekemään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Sökanvisningar

1. Hakemuksesta tulee ilmetä: hakijan henkilö- ja yhteystiedot, oppiarvo, toimi ja toimipaikka; haettavan apurahan määrä, käyttötarkoitus ja -tapa; aikaisemmat apurahat; vireillä olevat apurahahakemukset; lausunnonantajien yhteystiedot. Hakemusten liitteiksi on laitettava tutkimus- ja rahoitussuunnitelma sekä nimikirjanote.

2. Matka-apurahahakemukset tulee tehdä riittävän ajoissa, mieluimmin vähintään kaksi kuukautta ennen ajateltua tarvetta.

3. Hakemukset lähetetään osoitteella: Tietotekniikan tutkimussäätiö, Hallitus, Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo

Apurahahakemukset käsittelee säätiön hallitus. Hallitus kokoontuu käsittelemään matka-apurahoja koskevia asioita tarpeen mukaan, yleensä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun anomuksia on vastaanotettu. Määräaikana vastaanotetut hankeapurahoja koskevat hakemukset käsitellään säätiön hallituksen vuosikokouksessa tammikuussa. Samassa kokouksessa hallitus tekee päätöksen seuraavana vuonna tuettavasta tutkimusalueesta.

Ansökningstiden

01.09.2017 - 31.10.2017

Kontaktuppgifter

Säätiön asiamies Mika Helenius
puh. 0400 264 432
s-posti: etunimi.sukunimi(at)tivia.fi

Ämnesområden