Namnet på utlysningen

Apuraha

Finansiärernas webbsida

https://www.suojakotisaatio.fi/

Beskrivning

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, joiden tarkoitus on tukea mielenterveyshoidon taitojen ja tutkimuksen kehittämistä Suomessa. Apurahaa voivat hakea ammattikorkeakoulujen, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat ja tutkijat sekä muissa tutkimuslaitoksissa toimivat tutkijat vähintään lopputyön tasoista tutkimusta varten. Apuraha on ensisijaisesti suunnattu koulutus- tai tutkimushankkeisiin, joihin ei ole käytettävissä riittävästi muuta rahoitusta.

Sökanvisningar

Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää seuraavat tiedot:
– Hakijan nimi (henkilö), hakija voi olla työryhmän jäsen
– Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– Nykyinen työ/opiskelupaikka
– Hakijan tilinumero IBAN muodossa
– Aikaisemmin myönnetyt apurahat
– Työhistoria lyhyesti
– Selvitys, mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan, tieteellinen jatkokoulutus- tai tutkimussuunnitelma ja tutkimuksesta odotettavissa olevat käytännön tulokset (enintään viisi A4-sivua).
– Kustannusarvio
– Apurahahakemuksen perustelut ja arvio sen avulla saavutettavista hyödyistä omaan työhön / itselle / muille tahoille
– Allekirjoitus

Hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse info(at)suojakotisaatio.fi