Namnet på utlysningen

Apurahat

Beskrivning

Apurahat on tarkoitettu sellaisten vähävaraisiksi todettujen opiskelijoiden haettavaksi, joiden vanhemmat ovat olleet Enso-Gutzeit Oy:n, Veitsiluoto Oy:n ja Enso Oyj:n tai niiden tytäryhtiöiden palveluksessa taikka ovat tai ovat olleet Stora Enso Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden suomalaisten yksiköiden palveluksessa, opintojen tai erikoistutkimusten jatkamiseksi joko kotimaan tai ulkomaan yliopistossa tai tiedekorkeakouluissa kaupan, teollisuuden, metsäteollisuuden tai muun käytännöllisen elämän alalta. Apurahaa ei sääntöjen mukaan voida myöntää opiskeluun ammattikorkeakouluissa.

Sökanvisningar

Muutoin vapaamuotoisiin hakemuksiin tulee ehdottomasti liittää ainakin:

  • Selvitykset tähän mennessä suoritetuista opinnoista (esim. jäljennökset koulutodistuksista, korkeakoulun opintokirjoista, tms.)
  • Selvitys varallisuudesta ja kopio viimeisimmästä verotodistuksesta
  • Selvitys vanhempien työsuhteesta Enso-Gutzeit Oy:hyn, Veitsiluoto Oy:hyn, Enso Oyj:hin tai sen tytäryhtiöihin tai Stora Enso Oyj:hin tai sen tytäryhtiön suomalaiseen yksikköön.

Hakemuksiin pyydetään lisäämään myös hakijan pankkitili IBAN-muodossa ja pankin swift-koodi mahdollisesti myönnettävän apurahan maksua varten.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää 11.10.2019 mennessä osoitteella:
Vuorineuvos V.A. Kotilaisen säätiö
c/o Stora Enso Oyj
Legal
PL 309
00101 Helsinki

tai sähköpostilla: satu.kankuri(a)storaenso.com