Namnet på utlysningen

Amos Anderson -stipendium vid Finlands Rom-institut

Finansiärernas webbsida

http://www.konstsamfundet.fi

Beskrivning

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae har tillsammans med Föreningen Konstsamfundet utlyst ett nytt stipendium för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom.

Beloppet för Amos Andersons -stipendium är 9.000 euro. Summan ska täcka tre månaders hyra på Finlands Rom-institut, rese- och levnadskostnader. Under vistelsen är stipendiaten berättigad att bo på Finlands Rom-institut för forskarpris. Stipendiet kan inte användas för korta besök vid Finlands Rom-Institut.

Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå. Stipendiatens forskning skall vara från något av följande områden: Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med dessutom en vinkling på konst och ekonomi premieras. Stipendiatens arbete skall vara avsett att primärt publiceras på svenska.

Sökanvisningar

Ansökan bör åtföljas av forskningsplan, meritförteckning och förteckning över publicerade arbeten. Sökande bör i sin ansökan motivera varför en vistelse i Rom är essentiell för den planerade forskningen.

Ansökan bör sändas som en pdf-fil [max 2 MB] via e-post till ombudsman Eeva Talvitie e-post: asiamies(at)irfrome.org. Ansökningstiden går ut den 17 oktober 2019 kl. 16.

Valet av stipendiat görs av stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae och Föreningen Konstsamfundet. Stipendiaten utses i början av december 2019.