Namnet på utlysningen

Allmän stipendieansökningsperiod

Finansiärernas webbsida

http://www.nessling.fi

Beskrivning

Maj och Tor Nesslings Stifltelse söker systemiska lösningar för en ekologiskt hållbar framtid genom beviljandet av stöd för forskning, möjligheter att träffas, samt forskning för samhällets bruk.

Vad kan jag ansöka om hösten 2021?

-Personligt stipendium till doktorandstudier (max längd fyra års stipendium)
-Personligt stipendium till post doc -forskning (max längd två års stipendium)
-Projektfinansiering för implementering av miljöforskning (50 000-100 000 euro per projekt). Denna typ av understöd kan sökas av konsortier, bestående av forskare och slutanvändare (t.ex. företag, kommun, eller annan organisation).

Sökanvisningar

Ansökan skickas in elektroniskt. Närmare information och instruktioner hittas på stiftelsens hemsidor: http://www.nessling.fi