Namnet på utlysningen

Aktivitetsbidrag

Finansiärernas webbsida

http://www.kulttuurirahasto.net

Beskrivning

Fonden beviljar aktivitetsbidrag för projekt som främjar och förnyar samarbetet mellan Sverige och Finland inom bland annat kultur, språk, media, forskning och utbildning. Aktivitetsbidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet som främjar de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att

– förmedla och utveckla ländernas kulturliv
– öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland
– öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
– belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Vi prioriterar projekt som:

– utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden
– genomförs/förmedlas på orter i Sverige/Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små
– är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Sverige/Finland och de svensk-finländska relationerna
– har möjlighet att få långsiktiga effekter i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Sverige och vice versa

Utgångspunkten är att de aktiviteter som fonden stöder skall vara öppna för alla och vända sig till en bred målgrupp.

Aktiviteter där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar prioriteras särskilt. Detsamma gäller i de fall då den sökande har en förmedlande roll, så som t.ex. lärare och journalister.

Sökanvisningar

Ansökan görs på ansökningsportalen Rimbert där ansökanden skapar ett användarkonto.
https://ksf.rimbert.fi/

Ansökningstiden

07.09.2020 - 01.10.2020

Kontaktuppgifter

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fondsekretariatet
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo
tel. 0400 466 440
fonderna(at)hanaholmen.fi

Ämnesområden