Namnet på utlysningen

Aktivitetsbidrag

Finansiärernas webbsida

http://www.kulttuurirahasto.net

Beskrivning

Fonden beviljar bidrag och stipendier till aktiviteter som har ett bilateralt syfte. Det vill säga som främjar ökad kännedom om och kontakt mellan Sverige och Finland inom kulturområdet, och som belyser ländernas samhällsutveckling. Du kan söka för projekt inom tex olika kulturområden, språk, media, forskning och utbildning.

Insatser som förnyar och breddar samarbeten samt som förmedlar en ny kunskap och nya uttrycksformer prioriteras särskilt.

För nordiska och övriga internationella aktiviteter kan stöd också sökas för att lyfta fram en svensk-finländsk dimension och/eller tillgängliggöra beprövade metoder och erfarenheter för bilateralt samarbete.

Sökanvisningar

Ansökan görs på ansökningsportalen Rimbert där ansökanden skapar ett användarkonto.

https://ksf.rimbert.fi/

Ansökningstiden

07.01.2021 - 01.02.2021

Kontaktuppgifter

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fondsekretariatet
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo
tel. 0400 466 440
fonderna(at)hanaholmen.fi

Ämnesområden