Namnet på utlysningen

Aktivitetsbidrag

Beskrivning

Kulturfonden Island-Finland skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Island samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt.

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att
– förmedla och utveckla ländernas kulturliv
– öka intresset för det finska språket på Island och det isländska språket i Finland
– öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
– belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Sökanvisningar

En ansökan inlämnas till fonden genom att logga in i fondens elektroniska ansökningssystem och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Länk till ansökningssystemet: https://kif.rimbert.fi/

Ansökningstiden

01.02.2021 - 31.03.2021

Kontaktuppgifter

Kulturfonden Island-Finland
Fondsekretariatet
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo
tel. 0400 466 440
e-post: fonderna[at]hanaholmen.fi

Ämnesområden