Namnet på utlysningen

Aktivitetsbidrag

Beskrivning

Kulturfonden för Finland och Danmark skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Danmark samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt.

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att
-förmedla, utveckla och öka förståelse för ländernas kulturliv
-öka kännedom och kontakter mellan de två länderna
-öka intresset för det finska språket i Danmark och det danska språket i Finland
-öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling
-belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Sökanvisningar

En ansökan inlämnas till fonden genom att logga in i fondens elektroniska ansökningssystem och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Länk till ansökningssystemet: https://kdf.rimbert.fi/

Ansökningstiden

01.02.2021 - 28.02.2021

Kontaktuppgifter

Kulturfonden för Finland och Danmark
Fondsekretariatet
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo
tel. 0400 466 440
e-post: fonderna[at]hanaholmen.fi

Ämnesområden