Namnet på utlysningen

Aktivitetsbidrag

Beskrivning

Kulturfonden för Finland och Norge skall främja kontakterna och kulturutbytet mellan Finland och Norge samt öka den ömsesidiga kännedomen om respektive länder.

Fonden beviljar bidrag till enskilda personer, organisationer och föreningar för olika samhälls- och kulturprojekt. Bidrag kan sökas av enskilda personer, föreningar och organisationer.

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är att
– förmedla och utveckla ländernas kulturliv
– öka intresset för det finska språket i Norge och det norska språket i Finland
– öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras samhällsutveckling
– belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

Sökanvisningar

En ansökan inlämnas till fonden genom att logga in i fondens elektroniska ansökningssystem och fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Länk till ansökningsportalen: https://knf.rimbert.fi/

Ansökningstiden

01.02.2021 - 28.02.2021

Kontaktuppgifter

Kulturfonden för Finland och Norge
Fondsekretariatet
Hanaholmsstranden 5
02100 Esbo
tel. 0400 466 440
e-post: fonderna[at]hanaholmen.fi

Ämnesområden