Namnet på utlysningen

Åbo stadsforskningsprogrammets forskningsmedel

Finansiär

Åbo stad

Beskrivning

Stadsforskningsprogrammet finansierar akademisk forskning som producerar relevant och tillämpad kunskap för stadsutvecklingen. Utvärderingen av ansökan tar hänsyn till forskningsplanens vetenskapliga meriter, genomförbarhet, tillämplighet, aktualitet och nya perspektiv. Den önskvärda tillämpliga kunskapen bör handla om möjligheterna att påverka och förändra stadens utveckling – framtidsorienterat men utan att förbise historiska fakta. Den forskning som finansieras av programmet behöver inte nödvändigtvis inkludera empirisk forskning i och om Åbo. I stället kan forskningen granska förändringen av ett för stadsutvecklingen central fenomen eller något annat motsvarande i en stad eller städer, om den erhållna kunskapen är användbart och kan tillämpas även för utvecklingen av Åbo.

Medel kan sökas av forskningsgrupper och konsortier som leds, och består till en del, av forskare från Åbo Universitet eller Åbo Akademi. Konsortierna kan även bestå av forskare från andra universitet eller forskningsinstitut. Åbo Universitets eller Åbo Akademis andel av vardera projekt måste vara minst 50%.

Totalt kommer högst 600 000 euro att beviljas för forskningsprojekt. Fyra projekt förväntas finansieras av den utlysta summan, vardera med 150 000 euro, så att minst ett av projekten fokuserar på forskning i boende.

 

Sökanvisningar

Ansökan bör lämnas in den 31 oktober senast kl. 14:00 och kompletterade ansökningar (andra omgången) senast den 10 december kl. 14:00. Finansieringsbeslut fattas senast den 31 december 2019.

Ansökan kommer att skickas elektroniskt till Åbo stad (turun.kaupunki(at)turku.fi), titeln på meddelandet bör lyda ” Kaupunkitutkimusohjelman hankehaku”.

 

Endast ansökningar som mottas inom anvisad tid kommer att övervägas. Läs mer på: https://www.turku.fi/sv/abo-stadsforskningsprogrammets-forskningsmedel-2019