Namnet på utlysningen

Storstipendium

Finansiärernas webbsida

http://www.sigridjuselius.fi

Beskrivning

Stiftelsen lediganslår cirka en gång per år 1-2 storstipendier avsedda för etablerade medicinska forskare för en period om 3-5 år. Understödets storlek är 200 000-250 000 euro per år. Det är av stor vikt att forskningsledaren ägnar sig helt eller nästan helt åt projektet.

 

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter: https://sigridjuselius.fi/sv/storstipendier/