Ålands lagtings kanslikommission meddelar årligen i april - maj genom annons i de lokala tidningarna och genom publicering i finansieringsdatabasen för vetenskap och konst Aurora när ansökningar om stipendium ska vara inlämnade och beloppet som finns till fördelning.

http://www.lagtinget.ax/

Aktiva utlysningar

0 Ansökningar

Utlysningar som avslutats

1 Ansökningar
Namnet på utlysningen
Ansökningstiden Börjar - Utgår
- 06.04.2021