20.1.2020

Auroras användarenkät är öppet till slutet av januari.

Vi vill veta vad du tycker om Aurora: vad är databasens bästa sidor men också hur skulle du förbättras den? Vi kommer att använda resultaten för att förbättra vår service.

Klicka här för att fylla i vår användarenkät! Det tar bara ett par minuter.