Registrets namn: Aurora-databasens användaruppgifter

Registerförare: Åbo universitet, 20014 Åbo universitet

Person som ansvarar för registret: Soile Haverinen, e-post: aurora(at)aurora-tietokanta.fi

Kontaktpersoner i registerärenden: Aurora-teamet, e-post: aurora(at)aurora-tietokanta.fi

Kontaktuppgifter till Åbo universitets dataskyddsansvarig: e-post: dpo(at)utu.fi

Registrets användningsändamål

 • Uppgifterna i användarregistret används för att utföra databasens funktioner och för eventuell statistikföring.
 • Den enda obligatoriska uppgift som sparas i registret är användarens e-postadress. E-postadressen används för att identifiera användaren när denne loggar in i systemet, för automatiska e-postaviseringar för sparade uppgifter om finansiering och påminnelser samt för kontakt vid problem.
 • När en registrerad användare har sparat favoriter till sin profil, har databasens administratörer tillgång till denna information, men denna möjlighet kommer inte att användas. Den lagrade informationen kan användas för anonymiserad statistikföring.
 • Vid användningen av tjänsten skapas logginformation som används för att hantera informationssäkerhet, för teknisk utveckling av tjänsten och för att upptäcka, förebygga och hantera felsituationer (Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 138§, 141§, 144§). Logginformationen lagras under den tid som behövs för dessa ändamål och används inte för något annat ändamål.
 • Denna webbplats använder statistikverktyget Google Analytics för att spåra trafikflödet. Ytterligare information om hur Google Analytics använder cookies

Regelmässiga uppgiftskällor

 • Uppgifter fås av den användaren själv när han/hon registrerar sig i databasen och när han/hon sparar information till sin profil.

Bevarande av personuppgifter

 • Den enda obligatoriska uppgift som sparas i registret är användarens e-postadress.
 • Aurora-databasen bevarar uppgifterna så länge som användaren är registrerad i tjänsten.
 • Uppgifterna lagras på Åbo universitets server så att de endast kan nås av medlemmar i Aurora-teamet.

Den registrerades rättigheter

 • En registrerad användare har alltid rätt att få tillgång till sina uppgifter, ändra och radera dem. Detta sker elektroniskt i Aurora-databasen på Min profil-sidan. Om du vill avregistrera dig, kontakta oss via e-post till aurora[at]aurora-tietokanta.fi från den adress du använder för att logga in i databasen.
 • Om du upptäcker att det finns brister i personuppgiftshantering eller de behandlas på ett olagligt sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten. Kontaktpersonen för frågor gällande registrerade personers rättigheter är Åbo universitets dataskyddsansvarig (kontaktuppgifter finns i början av dataskyddspolicyn).

Utlämnande av uppgifter

 • Uppgifterna i registret lämnas inte till någon tredje part utanför databasen.

Principer för skydd av registret