27.11.2017

På Aurora-databasens Facebook-sida publicerar vi information om aktuella utlysningar varje vecka. Till skillnad från databasen, sidan informerar också om utländska finansieringsmöjligheter.

Välkommen att följa oss på: https://www.facebook.com/Auroratietokanta/

Tack alla som gillar oss!