Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Aurora-databaswebbplatsen som skapats med WordPress-innehållshanteringssystemet.

Aurora-databasen strävar efter att garantera tillgängligheten till sin webbplats i enlighet med Europaparlamentets direktiv om webbtillgänglighet. I Finland implementeras direktivet om webbtillgänglighet genom lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Instruktioner om Aurora-databasens funktioner finns på sidan Så här använder du Aurora-databasen.

Tillgänglighetsstatus

Denna webbplats överensstämmer delvis med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA-standarden, på grund av brister nedan.

Innehåll som är inte tillgängligt 23.9.2020

  • Några komponenter utan tillräcklig färgkontrast
  • Några länkar utan märkbar text
  • Några bilder utan alt-text
  • Några komponenter utan etiketter

Vi tar webbplatsens tillgänglighet i beaktande i den fortsatta utvecklingen av webbplatsen. Vi strävar efter att åtgärda de problematiska inslagen före slutet av år 2021.

Respons och kontaktinformation

Om du anser att webbplatsen inte uppfyller det lagstadgade tillgänglighetskravet eller om du vill be information i tillgängligt format, vänligen skicka respons om tillgänglighet med detta onlineformulär.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
tel. 0295 016 000 (växeln)