16.4.2020

Vi vill tacka er alla för att ni deltog i vår användarenkät! Vi fick mycket positiv och stöttande respons.

På basis av responsen har vi i Aurora sammanställt en Ofta förekommande frågor –sida. Kolla Aurora FAQ här: https://www.aurora-tietokanta.fi/sv/ofta-forekommande-fragor/

Vi fick många bra utveckling förslag. Vi planerar att utveckla databasens sökfunktioner och möjligtvis göra några ändringar på listningen av sökresultaten.

Aurora finansieras av Finlands universitetsrektorers råd Unifi, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf och Stiftelser och fonder rf. Aurora är ett projekt, som finansieras årsvis, och allt uppdaterings- och utvecklingsarbete görs med de resurser som beviljats för projektet. Aurora upprätthålls av Åbo universitet.