Aktuella ansökningsdatum

Namnet på utlysningen
Finansiär
Ansökningstiden Börjar - Utgår
06.11.2019 - 29.11.2019
31.10.2019 - 30.11.2019
01.11.2019 - 30.11.2019
15.09.2019 - 30.11.2019
21.10.2019 - 04.12.2019

Aktuellt

23.10.2019

Delta i Auroras användarenkät

  Auroras användarenkät är här! Vi vill veta vad du tycker om Aurora: vad är databasens bästa sidor men också hur skulle du förbättras den? Vi kommer att använda resultaten…
27.8.2019

Avbrott med användning av Aurora databasens e-formulär 29.8.2019

Det kan finnas ett temporärt avbrott med användning av Aurora databasens e-formulär (uppdatering- och respons-formulär) mellan kl. 20-21, 29.8.2019. Snälla kom tillbaka och fylla i formulär senare om det inte…
14.6.2019

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2019 publicerades

Utlysningstexten för Finlands Akademis septemberutlysning 2019 finns nu tillgänglig på Akademins webbplats: http://aka.fi/sv/. Du kan lämna in din ansökan i Finlands Akademis e-tjänst 3–25 september 2019. Utöver bidrag för anställning…
2.5.2019

Avbrott med användning av Aurora databasens e-formulär 2.5.2019

Det kan finnas ett temporärt avbrott med användning av Aurora databasens e-formulär (uppdatering- och respons-formulär) mellan kl. 20-21, 2.5.2019. Snälla kom tillbaka och fylla i formulär senare om det inte…
20.3.2019

Utlysningstexter för Finlands Akademis aprilutlysning 2019 nu på webben

Utlysningstexter för Finlands Akademis aprilutlysning 2019 har nu publicerats på Akademins webbplats. Finansiering som kan sökas är forskningsinfrastruktur och akademiprogram. Utlysningen öppnas som e-tjänst den 2.4. Akademiprogrammets ansökan kan inlämnas…
10.3.2019

Glad Aurora-dag!

I år har vi gjort några tekniska förbättringar baserat på den feedbacken vi fått. Vi hoppas också få feedback i framtiden. Du kan ge den på: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4dfb25f2-f3fa-4883-bacd-c7d5d1871475?displayId=Fin1497354

Vad är Aurora-databasen?

I Aurora-databasen kan man söka möjligheter till finansiering inom vetenskap och konst, såväl projektfinansiering som personliga stipendier. Finansiärerna är över 400 till antalet och databasen uppdateras fortlöpande med ny information om finansiering. Informationen i Aurora har insamlats direkt från finansiärerna.

Det är gratis att använda databasen. De sökande bör kontrollera informationen med finansiärerna, t.ex. på deras webbsidor, där man också får noggrannare instruktioner för ansökan.

Informationen i databasen produceras av Åbo universitet. Auroras finansiärer är Finlands universitet UNIFI rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf och Delegationen för stiftelser och fonder.