Rahoitushaun nimi

Ylimääräinen tutkimusapurahahaku syksylle 2020

Rahoittajan www-sivut

http://www.nafnet.fi/

Kuvaus

Koronatilanteen takia tutkijoihin kohdistuneiden vaikutusten johdosta Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry pidentää ylimääräisen tutkimusapurahahaun hakuaikaa, ja laajentaa apurahahakemusten teemaa.

Haku alkaa maanantaina 7.9.2020, ja päättyy torstaina 15.10.2020 klo 16.00. Haussa voidaan jakaa tutkimusrahoitusta yhteensä enintään 20 000 euroa.

Koronatilanteen ja liikkumisrajoitusten myötä on syntynyt tarve löytää innovatiivisia ratkaisuja pohjoismaisen hallinnollisen yhteistyön ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Apurahaa voi hakea aiheisiin, jotka liittyvät Pohjoismaiden julkisen hallinnon ja hallinnonlainkäytön tuntemukseen, yhteistyöhön, tai harrastuneisuuden lisäämiseen.

Apurahaa voi myös hakea alkupääomaan tai nk. jyvärahoitukseen (”seed money”) hankevalmisteluun teemasta ”Pohjoismainen valmius kriisitilanteessa”.

Hakemuksessa tulee ilmaista miten se edistää Pohjoismaista yhteistyötä ja mikä hakemuksen hallinnollinen liitäntä on.

Haku kohdistuu erityisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin, jotka edesauttavat ratkaisujen löytämistä.
Apurahaa voi hakea joko kehittämis- tai tutkimushankkeiden toteuttamiseen tai niiden valmisteluun.
Mikäli kyseessä on hankevalmistelu, on sekä hakemuksessa että myönnetyn apurahan raportoinnissa mainittava vähintään yksi taho, josta hakija on hakenut lisärahoitusta (pääsääntöisesti muu kuin NAF).
Hakijana voi olla tutkija, tutkimusryhmä, organisaatio, yhdistys tai viranomainen.

Hakuohjeet

Tutkimusapurahaa haetaan täyttämällä tutkimusapurahahakemuslomake liitteineen. Hakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma (enintään 1 sivu), ansioluettelo ja talousarvio. Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi.

Hakemus tulee jättää viimeistään 15. lokakuuta klo 16.00.
Tutkimusapurahahakemuslomake löytyy tältä verkkosivulta: https://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/pieni-tutkimusapuraha/

Huomaa, että hakemukset jotka on lähetetty myöhässä tai joista puuttuu vaadittavia tietoja tai liitteitä, ei käsitellä. Yhdistys käsittelee vain sähköiset hakemukset.

Tutkimusapurahan saajan on toimitettava yhdistyksen hallitukselle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä kolmen kuukauden sisällä apurahan käytöstä tai viimeistään vuoden sisällä sen myöntämisestä.

Hakuaika

07.09.2020 - 15.10.2020

Yhteystiedot

Kysymykset haun sisältöihin liittyen voi osoittaa yliopistolehtorille, NAF:n hallituksen jäsenelle Sebastian Godenhjelmille. Sähköposti: sebastian.godenhjelm(at)helsinki.fi

Tekniset kysymykset hakemiseen liittyen voi osoittaa NAF:n sihteerille Laura Karjalehdolle. Sähköposti: sihteeri(at)nafnet.fi

Hakualat