Rahoitushaun nimi

Yleinen apuraha

Kuvaus

Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Tanskan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on:
– edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa, kehittää maiden kulttuurielämää ja lisätä keskinäistä ymmärrystä
– lisätä tietämystä ja yhteyksiä maiden välillä
– lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Tanskassa ja tanskan kieltä kohtaan Suomessa
– lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja sen jälkeisestä yhteiskunnallisesta kehityksestä
– käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

Hakuohjeet

Apurahoja haetaan rahaston sähköisen hakujärjestelmän kautta, jonne hakija luo käyttäjätilin.

Linkki hakujärjestelmään: https://kdf.rimbert.fi/

Hakuaika

01.02.2021 - 28.02.2021

Yhteystiedot

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto,
Rahastosihteeristö
Hanasaarenranta 5
02100 Espoo
puh. 0400 466 440
s-posti: rahastot(at)hanaholmen.fi

Hakualat