Rahoitushaun nimi

Yleinen apuraha

Kuvaus

Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston tavoitteena on edistää Suomen ja Norjan välisiä yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa sekä lisätä maiden keskinäistä tuntemusta.

Rahasto jakaa apurahoja erilaisiin yhteiskunnallisiin ja kulttuurielämän hankkeisiin. Tukea voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset.

Apurahoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joiden tavoitteena on
– edistää maiden välistä kulttuurivaihtoa ja kehittää maiden kulttuurielämää
– lisätä kiinnostusta suomen kieltä kohtaan Norjassa ja norjan kieltä kohtaan Suomessa
– lisätä tietämystä maiden yhteisestä historiasta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä
– käsitellä maiden elinkeinoelämän, yhteiskunnallisen kehityksen ja kulttuurielämän tulevaisuuden haasteita sekä mahdollisuuksia.

 

Hakuohjeet

Apurahaa haetaan rahaston sähköisen hakujärjestelmän kautta, jonne hakija luo käyttäjätilin.

Linkki hakujärjestelmään: https://knf.rimbert.fi/

Hakuaika

01.02.2021 - 28.02.2021

Yhteystiedot

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto,
Rahastosihteeristö
Hanasaarenranta 5
02100 Espoo
puh. 0400 466 440
s-posti: rahastot[at]hanaholmen.fi

Hakualat