Rahoitushaun nimi

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apuraha

Kuvaus

Säätiö jakaa vuonna 2020 apurahoja noin 15 – 20.000 euroa. Tähän sisältyy 1700 euron erityisosuus sudenkorentojen suojeluun ja tutkimukseen. Apurahat jaetaan useiden hakijoiden kesken. Yksittäiset myönnettävät apurahat ovat tyypillisesti tasolla 500 – 1500 euroa hankkeen suojelullisesta merkittävyydestä riippuen.
Säätiö tukee luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Suomessa. Apurahahankkeen tulee kohdistua suoraan käytännön luonnonsuojeluun, eliölajeihin tai elinympäristöihin. Suosimme hankkeita, joilla parannetaan uhanalaisten lajien tai elinympäristöjen tilannetta tai tuntemusta. Perhosiin liittyvät hankkeet ovat säätiön tuen erityiskohde. Opinnäytetöitä, julkaisuja tai muita tieteellisiä tutkimuksia tuetaan vain silloin kun ne liittyvät samalla välittömään suojelutyöhön.

Vuonna 2020 säätiö em. yleisten lähtökohtien puitteissa toivoo erityisesti hakemuksia, jotka liittyvät mahdollisen hyönteiskadon todentamiseen tai sen syiden selvittämiseen Suomessa. Säätiön toivomina vakioteemoina hakemuksissa ovat myös suo- ja kosteikkoluonnon, sekä paahdeympäristöjen suojelu ja niiden eliölajiston selvittäminen. Myös lasten ja nuorten luontoharrastuksen tukeminen on toivottu teema hakemuksiin.

Hakuohjeet

Hakemuspohja on ladattavissa ja lähetettävissä säätiön WWW-sivustolta http://www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi kohdasta apurahat. Muulla tavoin laadittuja ja lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakuaika

01.02.2020 - 31.03.2020

Yhteystiedot

Asiamies Vesa Lepistö
puh. 0400 967 104,
s-posti: info(at)vuokonluonnonsuojelusaatio.fi
Säätiön facebook

Hakualat